Ακολουθήστε μας

Kendo

Τι είναι το Kendo            

Ιστορικά Στοιχεία

Το Kendo, όπως ασκείται σήμερα, αναπτύχθηκε περίπου 200 χρόνια πριν, όταν το “shinai” (σπαθί από μπαμπού) επινοήθηκε για να επιτρέψει την ασφαλή και ελεύθερη εξάσκηση της αρχαίας αυτής στρατιωτική τέχνης.

Κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, όταν όλη η Ιαπωνία βρίσκονταν σε περίοδο διαδοχικών εμφυλίων πολέμων, οι τεχνικές του σπαθιού ως αντικείμενο σπουδής, αντιμετωπίζονταν ως ζήτημα ζωής και θανάτου. Οι πολεμιστές εκπαιδεύονταν να χειρίζονται το σπαθί σαν να ήταν προέκταση των χεριών τους. Ξύλινα σπαθιά χρησιμοποιούνταν πιο συχνά για την μελέτη και την εξάσκηση. Τελικά, για τον χειρισμό του σπαθιού επελέγησαν ορισμένες βασικές φόρμες, που εξελίχθηκαν στις  θεμελιώδεις φόρμες του Kendo και ονομάζονται «kata».

Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, υπήρξαν πολλοί έμπειροι πολεμιστές που υποστήριζαν την πρωτοτυπία και αυθεντικότητα στον έναν ή στον άλλο δρόμο/τρόπο, δημιουργώντας ανεξάρτητες σχολές, οι οποίες στο βάθος της ιστορίας αριθμούσαν μέχρι και τις 600.

Τις ημέρες των πολέμων, το άμεσο αντικείμενο ήταν φυσικά να σκοτώσουν τους αντιπάλους τους. Έτσι οι πολεμιστές «bushi» ήταν εκπαιδευμένοι να προκαλούν ακαριαίο θάνατο. Αυτός ο τρόπος εξελίχθηκε σε εθιμοτυπία για την τέχνη του σπαθιού.

Στο Kendo, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική η άριστη γνώση των φορμών «kata». Ωστόσο, απλώς ο συνδυασμός φορμών δεν επαρκεί για την κάλυψη τεχνικών που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν όλα όσα μπορεί να συμβούν σε μια μάχη. Η ελεύθερη εξάσκηση στη συνέχεια δημιούργησε την ανάγκη για την εξέλιξη του «shinai» σπαθί από μπαμπού και του προστατευτικού εξοπλισμού «bogu».

Σήμερα οι ασκούμενοι στο Kendo χρησιμοποιούν σπαθιά από μπαμπού «shinai» και εκπαιδεύονται στις φόρμες «kata» χρησιμοποιώντας πραγματικά ή ξύλινα σπαθιά.

Αγώνες Kendo

Στο Kendo εκπαιδεύεστε να βλέπετε τα πράγματα με τα μάτια σας, να αντιδράτε αστραπιαία στα γεγονότα και να λαμβάνετε στη στιγμή αποφάσεις με το μυαλό σας. Σε έναν αγώνα Kendo παρακολουθείτε τον αντίπαλό σας με τα μάτια σας, αντιδράτε γρήγορα στις κινήσεις του και αρπάζετε τις ευκαιρίες για επίθεση, όπως φαίνονται μέσα από τα «μάτια του μυαλού». Τα «μάτια του μυαλού» ανοίγουν, μόνο μέσα από την επί μακρόν σοβαρή εξάσκηση, όπως και στην περίπτωση της άσκησης στο Zen.

Σημαντικός αντικειμενικός στόχος στην εξάσκηση του Kendo είναι η αφύπνιση, να διατηρούμαστε πάντα σε ετοιμότητα τόσο σε έναν αγώνα όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίσταση.

Πρωταθλήματα

Παγκόσμια Πρωταθλήματα οργανώνονται κάθε 3 χρόνια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα κάθε χρονιά που δεν υπάρχει Παγκόσμιο.

Το 2008 έγινε το 22ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ελσίνκι της Φινλανδίας και το 2010 έγινε το 23ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Ντέμπρεσεν της Ουγγαρίας.

Το 2009 έγινε το 14ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και το 15ο θα γίνει το 2012 στην Νοβάρα της Ιταλίας.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω κείμενο αποτελεί ελεύθερη μετάφραση από το επίσημο site της European Kendo Federation και σε αυτό ανήκουν όλα τα δικαιώματα. Η μετάφραση έγινε από τον Μιχάλη Παδρά, Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής Iaido της ΕΟΚΙΝ.