Στα πλαίσια της ανάπτυξης του Iaido σε σταθερές βάσεις και της βελτίωσης του επιπέδου των ασκουμένων-αθλητών, είναι κοινά αποδεκτή η χρησιμότητα διεξαγωγής Αγωνιστικών Ημερίδων (Taikai) Iaido. Αυτό όμως επιβάλει να προωθηθεί παράλληλα η εκπαίδευση των κατάλληλων διαιτητών. Στα τακτικά προγραμματισμένα σεμινάρια…